Omzet industrie gestegen in laatste kwartaal 2017

Het laatste kwartaal van 2017 is wederom gekenmerkt door een stijgende omzet voor producenten in de industriële sector. De sector als geheel kende namelijk een omzetstijging van 6,7%. Hiermee is de omzet voor het vijfde kwartaal achtereen gestegen. Bijna alle branches in de sector zagen de omzet groeien ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit …

Procedures Autoriteit Persoonsgegevens gewijzigd i.v.m. AVG

Per 25 mei zal de vervanger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht worden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil in de aanloop naar 25 mei een overgangsregeling instellen voor de afhandeling van verzoeken tot een voorafgaand onderzoek. Voor de WBP was er namelijk voor sommige typen verwerkingen een voorafgaand …

Aantal nieuwe bedrijven op recordhoogte in 2017

Volgens de meest recente cijfers van het CBS zijn er in 2017 per saldo, oftewel het aantal opgerichte bedrijven minus de opgeheven bedrijven, meer dan 73.000 nieuwe bedrijven bij gekomen in Nederland. Dit is het hoogste cijfer sinds 2009. In 2017 startten in totaal 170.000 nieuwe bedrijven, waarvan het grootste deel, zo’n 94%, uit eenmanszaken …

Aantal Nederlandse bedrijven gegroeid in 2017

Het CBS heeft onlangs de meest recente cijfers gepresenteerd over de Nederlandse bedrijvendemografie. Tijdens de meting op 1 januari 2018 bleken er 1.665.795 bedrijven te bestaan in Nederland. Dit zijn er 78.500 meer dan tijdens de meting op 1 januari 2017. Dit is een stijging van 5% op jaarbasis. De nieuwe bedrijven blijken meestal eenmanszaken …

Aantal werklozen in 2017 minder groot dan in 2016

Het UWV heeft in 2017 een sterke vermindering van werklozen geregistreerd, zo meldt het CBS gisteren. Zo is het aantal 15- tot 75-jarigen met werk in 2017 gestegen met 176.000 ten opzichte van 2016. Ook is tegelijkertijd het aantal werklozen gedaald. Dit waren er in 2017 namelijk 101.000 minder in vergelijking met 2016. Ook is …