Home Nieuws 2015: Omzet MKB detailhandel en horeca gegroeid in Amsterdam

2015: Omzet MKB detailhandel en horeca gegroeid in Amsterdam

De winkels en horeca in de hoofdstad hebben het afgelopen jaar een mooie omzetgroei doorgemaakt. De horeca (exclusief hotels) in Amsterdam groeide met 6 procent en bij de detailhandel wist de omzet te stijgen met een percentage van 7 procent, zo laten de cijfers van het CBS zien (in opdracht van de Vereniging Amsterdam City).

Detailhandel

In het geval van de detailhandel was de omzetgroei vooral te zien in de binnenstad van Amsterdam (9 procent in de binnenstad, 6 procent in de rest van Amsterdam).

Horeca

In tegenstelling tot de detailhandel was er bij de horeca juist sprake van meer groei buiten de binnenstad (5 procent binnenstad, 7 procent rest van Amsterdam).

De hotelbranche in de binnenstad scoorde nog beter dan de detailhandel en de horeca. Zij konden spreken van een omzetgroei van bijna 12 procent.

Toeristen

Omzetgroei is onder andere te danken aan het toename van toeristen. In 2015 steeg het aantal toeristen dat naar Amsterdam kwam met ruim 4 procent tot 18,3 miljoen.