Home Nieuws Afname producenten vertrouwen nihil in december

Afname producenten vertrouwen nihil in december

Afgelopen december was het producentenvertrouwen 8,9%. Dit is een daling ten opzichte van november, waar het vertrouwen nog 9,1% was. Alhoewel er sprake is van een daling, ligt het vertrouwen nog ver boven het gemiddelde van de afgelopen twee decennia: 0,7%. Ook ligt het niet ver van de hoogst gemeten waarde: 9,4%, gemeten in januari 2008. Het jaar daarop zakte de waarde naar -23,5%. Pas sinds 2014 is de waarde weer positief en stijgende.

Zoals verwacht waren producenten iets minder positief over de te verwachten productie. Dit heeft onder meer te maken met het verminderde producentenvertrouwen in Duitsland, wat een belangrijke afzetmarkt voor Nederland is. Alle bedrijfstakken zijn overigens positief, waarin de ondernemers in de hout- en bouwmaterialen de lijst aanvoeren met 23%. Hierna volgt de transportmiddelensector met 16%, de textielproducenten met 15,2%, de papierproducenten met 11,5%, machinebouw met 11,1%, metaalproducenten met 9,7% en de aardolieproducenten met 9,2%. Producenten van voedings- en genotsmiddelen sluiten de rij met een vertrouwenspercentage van 5,6%.