Home Nieuws Arbeidsproductiviteit verschilt drastisch binnen het mkb

Arbeidsproductiviteit verschilt drastisch binnen het mkb

Het CBS heeft vandaag een onderzoek gepubliceerd naar de spreiding van de toegevoegde waarde per voltijdbaan, oftewel de arbeidsproductiviteit. Zo blijkt dat bij 20% van alle bedrijven de arbeidsproductiviteit twee keer zo groot is dan het gemiddelde. Het CBS heeft dit onderzocht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

In een vergelijking tussen het klein- en middenbedrijf, met respectievelijk 10 tot 50 en 50 tot 250 werknemers, blijkt het middenbedrijf relatief productiever te zijn. Dit is het geval in de bouwnijverheid, vervoer en opslag, industrie, zakelijke dienstverlening, informatie en communicatie en de groot- en detailhandel.

De spreiding in productiviteit binnen de sectoren is enorm. In bijna alle sectoren presteert 20% bovengemiddeld, terwijl 80% onder het gemiddelde presteert. Als men de 20% van de bovengemiddeld presterende bedrijven uit de dataset haalt, zou de gemiddelde arbeidsproductiviteit ruim 30% lager liggen. De verschillen blijken in de handel het grootst te zijn, terwijl zij het kleinst zijn in de bouw.