Cao-loonstijging minder in 2017

In 2017 zijn de cao-lonen minder gestegen dan in 2016 het geval was. De lonen zijn over 2017 genomen namelijk met 1,5% gestegen, terwijl de stijging in 2016 nog 1,8% bedroeg. Zo meldt het CBS in een recente publicatie. In de landbouw vond de hoogste cao-loonstijging plaats: een toename van 2,3%. De bouwnijverheid (2%) en …

Afname producenten vertrouwen nihil in december

Afgelopen december was het producentenvertrouwen 8,9%. Dit is een daling ten opzichte van november, waar het vertrouwen nog 9,1% was. Alhoewel er sprake is van een daling, ligt het vertrouwen nog ver boven het gemiddelde van de afgelopen twee decennia: 0,7%. Ook ligt het niet ver van de hoogst gemeten waarde: 9,4%, gemeten in januari …

Consumptiecijfers van Nederlandse huishoudens gestegen in oktober

Het CBS heeft vandaag haar maandelijkse consumptieradar gepresenteerd. Hieruit blijkt dat Nederlandse huishoudens in oktober 1,7% meer uitgegeven hebben dan in oktober van het voorgaande jaar. Vooral uitgaven aan diensten en woninginrichting waren populair. Er werd opvallend genoeg wel minder gas verbruikt. De categorie diensten was, zoals eerder vermeld, de populairste uitgavencategorie. Hieronder vallen bijvoorbeeld …

Startende ondernemers steeds jonger

De leeftijd van startende ondernemers is de laatste jaren steeds meer gedaald. Vooral het aantal starters onder de 25 jaar is flink gestegen, zo meldt het CBS in een recente analyse. Van het totale aantal startende ondernemers is zelfs bijna de helft jonger dan 35 jaar. Dit was tien jaar geleden nog 40%. De gemiddelde …

Tweede Kamer kritisch op zzp-model Deliveroo

De Tweede Kamer heeft kritisch gereageerd op de plannen van bezorgdienst Deliveroo om een zzp-model voor haar personeel in te voeren. Onder andere het CDA en de PvdA spraken hun zorgen uit over de constructie waar Deliveroo op afstevent. Deliveroo is van plan om vanaf 1 februari de arbeidscontracten van haar fietsbezorgers niet te verlengen. …