Meer dan de helft van de werkenden volgt bijscholingen

In de huidige arbeidsmarkt is het voor werkenden van groot belang om bij te blijven leren. Ruim de helft, 52 procent om precies te zijn, van alle werkenden tussen de 25 en 65 jaar geeft hier ook gehoor aan door werkgerelateerde cursussen te volgen. Dit meldt het CBS deze week. Hieronder vallen kortdurende cursussen, bedrijfsopleidingen, …

Nederlandse horeca heeft een goed kwartaal én jaar achter de rug

De Nederlandse horecasector heeft wederom een goed jaar achter de rug. De omzet van hotels, cafés en restaurants is in het laatste kwartaal van 2017 gestegen met 0,5% ten opzichte van het derde kwartaal in hetzelfde jaar. Zowel het volume als het aantal consumpties en overnachtingen is gestegen met 0,6%. Door de berekeningen van het …

Omzet industrie gestegen in laatste kwartaal 2017

Het laatste kwartaal van 2017 is wederom gekenmerkt door een stijgende omzet voor producenten in de industriële sector. De sector als geheel kende namelijk een omzetstijging van 6,7%. Hiermee is de omzet voor het vijfde kwartaal achtereen gestegen. Bijna alle branches in de sector zagen de omzet groeien ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit …

Procedures Autoriteit Persoonsgegevens gewijzigd i.v.m. AVG

Per 25 mei zal de vervanger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht worden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil in de aanloop naar 25 mei een overgangsregeling instellen voor de afhandeling van verzoeken tot een voorafgaand onderzoek. Voor de WBP was er namelijk voor sommige typen verwerkingen een voorafgaand …

Aantal nieuwe bedrijven op recordhoogte in 2017

Volgens de meest recente cijfers van het CBS zijn er in 2017 per saldo, oftewel het aantal opgerichte bedrijven minus de opgeheven bedrijven, meer dan 73.000 nieuwe bedrijven bij gekomen in Nederland. Dit is het hoogste cijfer sinds 2009. In 2017 startten in totaal 170.000 nieuwe bedrijven, waarvan het grootste deel, zo’n 94%, uit eenmanszaken …