Home Nieuws Binnenlands goederenvervoer opnieuw gestegen

Binnenlands goederenvervoer opnieuw gestegen

Het goederenverkeer van Nederland, zowel binnenlands als grensoverschrijdend verkeer, is in 2016 gestegen met 1,2% ten opzichte van 2015. De hoeveelheid goederen die vervoerd werd, steeg in 2016 naar maar liefst 1,67 miljard ton. Volgens het CBS is deze stijging volledig te danken aan het binnenlands vervoer. Het vervoer naar het buitenland is zelfs gedaald in 2016.

Het binnenlands goederenverkeer verloopt vooral via de weg. Vrachtwagens waren in 2016 verantwoordelijk voor ruim 80% van alle binnenlands vervoerde goederen. Het overgebleven deel verloopt via de binnenvaart. Beide vervoersmiddelen zagen in 2016 een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Vrachtwagens zijn vooral verantwoordelijk voor landbouwproducten, voedingsmiddelen en bouwmaterialen. De binnenvaart vervoert vooral steenkolen, aardolieproducten en erts.

De zeevaart is daarentegen juist voor het grootste deel verantwoordelijk voor het goederenvervoer naar het buitenland. De binnenvaart en het vrachtwagenvervoer zijn verantwoordelijk voor 40% van het vervoer naar het buitenland. Wel nam het vervoer via de zeevaart af in 2016, terwijl het grensoverschrijdend vervoer met vrachtwagens, trein en vliegtuig toenam.