Home Nieuws Cao-loonstijging minder in 2017

Cao-loonstijging minder in 2017

In 2017 zijn de cao-lonen minder gestegen dan in 2016 het geval was. De lonen zijn over 2017 genomen namelijk met 1,5% gestegen, terwijl de stijging in 2016 nog 1,8% bedroeg. Zo meldt het CBS in een recente publicatie.

In de landbouw vond de hoogste cao-loonstijging plaats: een toename van 2,3%. De bouwnijverheid (2%) en de industrie (1,9%) ronden de top drie af. De overige dienstverlening, waaronder bijvoorbeeld de textielverzorging onder valt, kende de minste groei (1%). De financiële dienstverlening (1%) en het openbaar bestuur (1,1%) ronden de lijst van minst harde groeiers af.

Daarnaast moeten werkgevers ook rekening houden met de veranderende wetgeving omtrent verloning. Zo zijn er al meerdere veranderingen aangekondigd met betrekking tot het minimumloon, verloning bij overwerk én het jeugdloon.