Home Nieuws Flexibilisering AOW-leeftijd niet de oplossing

Flexibilisering AOW-leeftijd niet de oplossing

Verschillende werkgeversorganisaties pleiten momenteel voor een versoepeling van de AOW-leeftijd. De geplande verhogingen zouden ertoe leiden dat een groot aantal werknemers, vooral in de zwaardere beroepen, al voor hun pensioen zouden uitvallen. Zij beweren dat het aantal werknemers dat arbeidsongeschikt wordt, gestegen is sinds het afschaffen van de vervroegde uittreding en het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd. Flexibilisering van de pensioenleeftijd zou volgens hen een goede oplossing hiervoor zijn.

Onderzoeksinstituut SEO heeft de gevolgen van de mogelijke flexibilisering van de pensioengerechtigde leeftijd onderzocht. Zij concluderen dat flexibilisering geen goede oplossing is. Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de werknemers inderdaad eerder met pensioen wil, maar een deel het om financiële redenen niet kan. Deze werknemers, vaak met een lager inkomen, kunnen het zich gewoonweg financieel niet veroorloven om eerder met pensioen te gaan omdat zij anders onder het sociale minimum zouden komen.

Nog zorgwekkender is het feit dat veel werknemers, en zzp’ers in het bijzonder, geen toereikend pensioen hebben. Men spreekt van een toereikend pensioen wanneer iemand minstens 70% van zijn jaarinkomen overhoudt als pensioen. Steeds meer zzp’ers kiezen er daarom voor om gebruik te maken van de payrolldienstverlening. Zo zijn zij verzekerd van een correcte pensioenopbouw.