Home Nieuws Het nieuwe kabinet wil het verschil tussen vast en flex verkleinen

Het nieuwe kabinet wil het verschil tussen vast en flex verkleinen

Het nieuwe regeerakkoord gaat een flinke invloed uitoefenen op de arbeidsmarkt. Er zullen verschillende maatregelen worden genomen, met name op het gebied van flexibel en vast werk. De verschillen tussen deze werkvormen moet minder groot worden.

Daarom wordt de ontslagregeling versoepeld. Aanvullend hierop bouwen werknemers ontslagvergoeding op vanaf dag één. Ook wordt de periode waarin met tijdelijke contracten mag worden gewerkt weer teruggedraaid naar drie jaar. Een andere belangrijke maatregel is de wijziging in de loondoorbetaling bij ziekte.

De veelbesproken wet DBA gaat van tafel en wordt vervangen door zogenaamde opdrachtgeversverklaringen. Hoe deze er precies uit gaan zien, is nog niet bekend. Wel is al bepaald dat wanneer een zzp’er automatisch in vaste dienst komt wanneer hij of zij minder dan 125% van het minimumloon verdient en meer dan drie maanden in dienst is. Er zijn nog meer veranderingen op komst die zowel zzp’ers als werkgevers meer zekerheid moeten geven. Hier lees je meer over wat deze maatregelen inhouden.