Home Nieuws Meer aandacht voor veilig en gezond werken

Meer aandacht voor veilig en gezond werken

Er komt steeds meer aandacht voor veilig en gezond werken in alle bedrijfstakken, zo blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden uit 2017, afgenomen door TNO en het CBS. Natuurlijk is de aandacht voor veilig en gezond werken groter bij bedrijfstakken waar de werkzaamheden gevaarlijker zijn. Denk hierbij aan fysiek zwaar werk of werk waarbij de werknemer wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

Zo is de sector met de meeste aandacht voor veilig en gezond werken de bouw, gevolgd door de industrie, landbouw en visserij, horeca, zorg en vervoer en opslag. De groot- en detailhandel, zakelijke dienstverlening, cultuur, sport en recreatie, financiële instellingen, openbaar bestuur, informatie en communicatie en het onderwijs sluiten de rij. Opvallend is dat binnen de bedrijfstakken die hoog scoren niet alleen de werknemers die direct betrokken zijn bij gevaarlijke werkzaamheden veel oog hebben voor de veiligheid, maar ook mensen met bijvoorbeeld een administratief beroep binnen dezelfde bedrijfstak. Ook blijken het vaak werknemers in een managementfunctie te zijn die aangeven het meest bewust bezig te zijn met de gevaren in de werkzaamheden.

Ook worden werknemers met een verhoogd risico op ongelukken, zoals jongeren, steeds meer opgeleid om gevaren te herkennen en dus veiliger te werken. Ook managers en leraren van deze groep werknemers zijn zich meer en meer bewust van de gevaren. Een goede ontwikkeling: meer aandacht voor veilig en gezond werken hangt immers samen met een lager verzuim!