Aantal nieuwe bedrijven op recordhoogte in 2017

Volgens de meest recente cijfers van het CBS zijn er in 2017 per saldo, oftewel het aantal opgerichte bedrijven minus de opgeheven bedrijven, meer dan 73.000 nieuwe bedrijven bij gekomen in Nederland. Dit is het hoogste cijfer sinds 2009. In 2017 startten in totaal 170.000 nieuwe bedrijven, waarvan het grootste deel, zo’n 94%, uit eenmanszaken …

Aantal Nederlandse bedrijven gegroeid in 2017

Het CBS heeft onlangs de meest recente cijfers gepresenteerd over de Nederlandse bedrijvendemografie. Tijdens de meting op 1 januari 2018 bleken er 1.665.795 bedrijven te bestaan in Nederland. Dit zijn er 78.500 meer dan tijdens de meting op 1 januari 2017. Dit is een stijging van 5% op jaarbasis. De nieuwe bedrijven blijken meestal eenmanszaken …

Aantal werklozen in 2017 minder groot dan in 2016

Het UWV heeft in 2017 een sterke vermindering van werklozen geregistreerd, zo meldt het CBS gisteren. Zo is het aantal 15- tot 75-jarigen met werk in 2017 gestegen met 176.000 ten opzichte van 2016. Ook is tegelijkertijd het aantal werklozen gedaald. Dit waren er in 2017 namelijk 101.000 minder in vergelijking met 2016. Ook is …

Cao-loonstijging minder in 2017

In 2017 zijn de cao-lonen minder gestegen dan in 2016 het geval was. De lonen zijn over 2017 genomen namelijk met 1,5% gestegen, terwijl de stijging in 2016 nog 1,8% bedroeg. Zo meldt het CBS in een recente publicatie. In de landbouw vond de hoogste cao-loonstijging plaats: een toename van 2,3%. De bouwnijverheid (2%) en …

Afname producenten vertrouwen nihil in december

Afgelopen december was het producentenvertrouwen 8,9%. Dit is een daling ten opzichte van november, waar het vertrouwen nog 9,1% was. Alhoewel er sprake is van een daling, ligt het vertrouwen nog ver boven het gemiddelde van de afgelopen twee decennia: 0,7%. Ook ligt het niet ver van de hoogst gemeten waarde: 9,4%, gemeten in januari …