Nieuwe Arbowet: wat dient u te weten?

Sinds 1 juli jongstleden is de vernieuwde Arbowet van kracht. De nieuwe wet heeft enkele veranderingen voor zowel werkgever als werknemer met zich meegebracht. De Arbo Unie wil zich door de vernieuwingen meer richten op preventie. Beroepsziekten en te hoge werkdruk moeten sterk verminderd gaan worden, zeker met het oog op de langdurige inzetbaarheid van …

Dringend personeelstekort in de ICT-sector

25 procent van de ICT-bedrijven gaf aan dat zij in het tweede kwartaal van 2017 minder hebben kunnen produceren door een tekort aan personeel. Dit blijkt uit cijfers van de COEN-enquête van het CBS. De sector kampt echter al sinds het begin van 2015 met personeelstekorten door een krappe arbeidsmarkt. Het verschil met andere sectoren …

Vakbond FNV demonstreert tegen E-cardplan

Woensdag 21 juni heeft het FNV gedemonstreerd tegen het E-cardplan van de Europese Unie. Tijdens de demonstratie kwamen ruim 100 FNV-leden samen met Belgische en Franse vakbondsleden om zich uit te spreken tegen het plan. De demonstratie viel samen met de hoorzitting van de Europese Commissie over de E-card op woensdag. De E-card moet het …

Onderschatting aantrekkende arbeidsmarkt leidt tot personeelstekorten

Doordat werkgevers de snelle groei van de arbeidsmarkt hebben onderschat, zijn in meerdere branches personeelstekorten ontstaan. Zo blijkt dat maar liefst 56% van de werkgevers moeite heeft met de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Ook blijkt het behouden van werknemers steeds lastiger te worden. Dit is de conclusie van het onderzoek van ADP Nederland, …