Home Nieuws Procedures Autoriteit Persoonsgegevens gewijzigd i.v.m. AVG

Procedures Autoriteit Persoonsgegevens gewijzigd i.v.m. AVG

Per 25 mei zal de vervanger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht worden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil in de aanloop naar 25 mei een overgangsregeling instellen voor de afhandeling van verzoeken tot een voorafgaand onderzoek.

Voor de WBP was er namelijk voor sommige typen verwerkingen een voorafgaand onderzoek nodig door de AP. Onder de AVG komen deze voorafgaande onderzoeken echter te vervallen. Om deze reden heeft de AP dus de nieuwe overgangsregeling ingesteld. Deze zal als volgt te werk gaan:

  • Bij verzoeken vanaf heden tot aan 27 april zal de AP per geval bekijken hoe het verzoek het beste behandeld kan worden.
  • Met ingang van 27 april zal de AP geen verzoeken tot voorafgaand onderzoek meer in behandeling nemen, omdat zij dan niet meer kunnen garanderen deze op tijd (voor 25 mei) afgehandeld te hebben.
  • Beslissingen met betrekking tot een voorafgaand onderzoek in het verleden die door de AP zijn genomen, blijven ook na 25 mei gelden, met uitzondering van een wijziging in de desbetreffende verwerking.

Op deze manier hoopt de AP optimaal voorbereid te zijn op de ingang van de AVG. Bent u als werkgever of HR-manager benieuwd wat u zelf nog meer kunt doen om optimaal voorbereid te zijn op de AVG? Lees dan hier verder voor meer tips!