Home Nieuws Startende ondernemers steeds jonger

Startende ondernemers steeds jonger

De leeftijd van startende ondernemers is de laatste jaren steeds meer gedaald. Vooral het aantal starters onder de 25 jaar is flink gestegen, zo meldt het CBS in een recente analyse. Van het totale aantal startende ondernemers is zelfs bijna de helft jonger dan 35 jaar. Dit was tien jaar geleden nog 40%. De gemiddelde leeftijd van een startende ondernemer is echter niet veel veranderd. Deze was in 2016 38 jaar, hetzelfde gemiddelde als in 2007.

Van alle provincies blijkt Noord-Holland de meest ondernemende te zijn. Noord-Holland kende in 2016 gemiddeld 13 startende ondernemers per 1.000 inwoners. Van alle 161.000 in 2016 gestarte ondernemers kwam 60% ook uit Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Na deze top drie volgt Utrecht, de kustprovincies en de provincies in het oosten van het land. Van alle gemeenten in Nederland telt Amsterdam het hoogste aantal starters. Andere steden die het goed doen op dit gebied zijn Groningen, Zwolle, Arnhem, Nijmegen, Enschede, Utrecht, Rotterdam en Den Haag.