Home Nieuws Wat kost een zieke werknemer nu eigenlijk per dag?

Wat kost een zieke werknemer nu eigenlijk per dag?

Dat een (langdurig) zieke werknemer geld kost, moge duidelijk zijn. Maar wat kost het je als werkgever nu daadwerkelijk? Er circuleren nogal wat verschillende bedragen en inschattingen rond, maar welke is nu correct? Onlangs is er een onderzoek verschenen waarin deze kosten worden uitgewerkt.

Daaruit blijkt dat een zieke werknemer gemiddeld zo’n 250 euro per dag kost. Wel kunnen deze kosten in de praktijk hoger uitvallen, mede door indirecte kosten. Onder indirecte kosten worden onder andere de kosten voor een vervangende werknemer en verlies van productie verstaan. De directe kosten zijn bijvoorbeeld het doorbetalen van het salaris en de kosten voor re-integratie.

De kosten per dag kunnen onderverdeeld worden in 5 subcategorieën: kosten voor loondoorbetaling, kosten voor vervangende werknemer, kosten door productieverlies, kosten arbo en kosten voor verzuimbegeleiding. De gemiddelde kosten voor loondoorbetaling betreffen 153 euro, de kosten voor vervangend personeel 146 euro, de kosten voor productieverlies zijn gemiddeld 43 euro, de kosten voor de arbodienstverlening zijn gemiddeld 60 euro. Verzuimbegeleiding kost relatief gemiddeld het minst: zo’n 7,50 euro per dag. In totaal komt dit neer op 410 euro per dag per (langdurig) zieke medewerker.

Het is dan ook niet verrassend dat bedrijven naar oplossingen zoeken voor de risico’s die langdurig ziek personeel met zich meebrengt. Een payrolldienstverlener kan hierin een belangrijke rol spelen. Doordat een payrollbedrijf juridisch werkgever is, zijn zij ook risicodrager bij ziekte en dus ook verantwoordelijk voor loondoorbetaling bij ziekte. Zo zijn voor werkgevers in ieder geval een flink deel van de kosten afgedekt.