Home Nieuws Zelfstandig ondernemers worden steeds jonger

Zelfstandig ondernemers worden steeds jonger

Startende zzp’ers worden steeds jonger, zo blijkt uit een recente publicatie van het CBS. Zij hebben hierbij de cijfers tussen 2008 en 2015 met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat er in 2015 in totaal 208.000 startende zelfstandig ondernemers bij kwamen, waarvan voor 33% het inkomen als zzp’er het hoofdinkomen was. Van deze groep was 40% jonger dan 35 jaar, terwijl het percentage oudere startende zzp’ers in dezelfde periode juist afnam.

Van de starters in 2015 bestond het grootste deel uit mensen die daarvoor nog in loondienst werkten, wat overeenkomt met de cijfers uit de voorgaande jaren. Wel is dit percentage met de jaren minder geworden, van 62% in 2008 naar 56% in 2015. De groep starters die vanuit hun opleiding begon als zelfstandig ondernemer is in dezelfde periode gegroeid, van 9% in 2008 naar 14% in 2015.